vi er leverandør av vedlikeholdsystem, programmer for fartøy og skip

Vedlikeholdsprogrammet Smart Sea Asset verner dine verdier

De fleste fartøy representerer store investeringer både i innkjøp og drift. Personell som inspiserer utstyr og gjennomfører vedlikehold er de viktigste ressurser et rederi har. De sikrer kontinuerlig drift, og opprettholder verdiene på skuta.

Gode verktøy er vesentlig for at personellet skal kunne gjøre jobben.
I dag er dette ikke begrenset til skraller og tenger, men også et ordentlig dataverktøy. Vi har derfor sammen med flere chiefer utviklet et vedlikeholdsprogram, som hjelper personellet med å gjennomføre dagens oppgaver.

Våre systemer oppleves ikke som et rapporteringsprogram hvor chiefen ser på det som ekstra arbeid å rapportere, men gjennom automatiske oppgavelister, kalender og veiledere blir vedlikeholdsprogrammet et velkomment verktøy som øker kvaliteten på arbeidet.

 I og med at vedlikeholdssystemet er tilgjengelig i skyen, kan landorganisasjonen være proaktive ved å yte en utmerket support til skipet. Dette hjelper med å sikre kontinuerlig og effektiv drift. Vedlikeholdssystemet er en medhjelper i driften.

 

 

Nøkkelpunkt med Smart Sea Asset vedlikeholdssystem

 

  • Lav brukerterskel, enkelt i bruk

  • Enkel lisensmodell, en lisens per båt

  • Skytjeneste på norsk server

  • Offline-klient om bord

  • Inkludert brukerstøtte, IT-kost, oppdateringer, nye versjoner og funksjoner

  • Arbeider sømløst mot Smart Sea ISM

  • Svært konfigurerbart for nye funksjoner og felt

  • Utviklet i tett samarbeid med norske seilende maskinsjefer og rederlag

 

Livet med Smart Sea Asset som vedlikeholdssystem

Når vedlikeholdssystemet er oppe, kommer oppgavene i oppgavelisten og i kalenderen. Dersom noe uventet oppstår og tiltak må utføres, oppretter chiefen arbeidsordren som kommer i oppgavelisten med en gang.

På land ser de at oppgavene blir lukket, og kan hjelpe til dersom det er et problem, ettersom de har full innsikt.
Smart Sea Asset hjelper mannskapet i hverdagen.  Vedlikeholdsprogrammet gir verdi i form av bedre oversikt, at all ønskelig informasjon er på én plass, og hjelp under gjennomføring av det fysiske arbeidet.
Vedlikeholdet blir bedre da oppgavene blir utført i forhold til planen, siden vedlikeholdssystemet synliggjør disse i kalenderen og oppgavelisten. Kanskje ikke på dagen, men når det passer i forhold til driften, og ingenting blir glemt.
Chiefen foretrekker å slå opp i vedlikeholdsprogrammet Asset hvor nødvendig informasjon er lett tilgjengelig, i stedet for å lete etter permene.
Ved mannskapsbytte kan påtroppende mannskap se hva som har hendt når de var på land.
Våre kunder ser også at besparelser på feilinnkjøp av reservedeler og utstyr bedres betraktelig ved å nytte modulen for reservedeler. Asset er et vedlikeholdsprogram for fremtiden.

                          

 

Moduler i vedlikeholdssystemet, Oppgaver, Komponenter, Runder, Reservedeler, System, Område, Typer, Kritisk Utstyr