Sikkerhetsstyring og vedlikeholds systemer for hurtigbåter og ferjer

PASSASJER / FERJE

Passasjer- og ferjefartøy beveger seg ofte i komplekse ruter der vei ikke er et alternativ. Ofte er det også mye trafikk på disse strekningene. Dette segmentet tar sikkerhet på høyeste alvor, fordi de har Norges dyreste last om bord. Heldigvis har det vært få ulykker å melde om, noe vi kan takke profesjonell ledelse og mannskap for.
Det har vært en rivende utvikling på miljøvennlige og kostnadseffektive fartøy de siste årene, og verden ser til Norge når det kommer til innovasjon rundt passasjer- og ferjefartøy. Fartøyene blir stadig mer fremtidsrettede, og mannskapene er muligens de mest positive til endring i bransjen.

PASSASJER / FERJE

 

Sikkerhetsstyring og vedlikeholds systemer for oppdrett, bukser og arbeids båter og fartøy

ARBEIDS – BUKSERFARTØY

Arbeids- og bukserfartøy har ofte et vidt spekter av skipsstørrelse, alt fra dykkerfartøy til bukserfartøy med ekstrem dragkraft.
Disse fartøyene har til felles at de er svært allsidige, ofte operasjonelt krevende, og havets «myke bilister». Derfor kommer det stadig nye regler og lovverk som skal sikre sikkerheten på disse fartøyene.

ARBEIDSFARTØY / BULKFARTØY

Sikkerhetsstyring og vedlikeholds systemer for Bulk, cargo og stykkgods fartøy

BULK – STYKKGODS

Bulk- og stykkgodsfartøy som beveger seg fra Kirkenes til Rotterdam. Dette segmentet innen shipping er muligens en av de mest utfordrende og utsatte. Fartøyene beveger seg fra havn til havn, og må stadig lære seg lokale forhold og utfordringer rundt logistikk. Ingen dager er like.
De viktigste oppgavene til bulk- og stykkgodsrederier er å drive effektivt. Dette er et segment i vekst, som stadig må endre seg. De siste 5 årene har hele shippingnæringen merket et større fokus på effektivisering innen digitalisering og kostnadsstrukturer.

BULK / STYKKGODS

 

Sikkerhetsstyring og vedlikeholdsprogram for Fiskebåter, Trålere og fangst fartøy

FISKEFARTØY

Fiskefartøy har den største variasjonen av fartøystyper og størrelser: fartøyer for tråling, ringnot, linefiske, garnfiske og teinefangst. Variasjonen reflekteres i utstyrsomfang og fartøystørrelser. Fiske- og fangstfartøy har alltid vært langt fremme i teknologisk utvikling, med stadige nybygg og fartøysbytte for å bedre effektiviteten og kapasiteten.
Redere og fiskere har alltid tatt vare på hverandre for å hindre personskader eller tap av kollega, og unngå skade på miljøet. Dette siden de vet hva naturens barske forhold kan medføre, og at havet er vårt matfat og gir levebrød til familien og samfunnet.
De senere årene har lover og regelverk satt større krav til journalføring av sikkerhets- og risikoarbeid, samt håndtering av avvik og hendelser, noe bransjen håndterer på en god måte.

FISKEFARTØY

Smart Sea ISM