Full kontroll på dokumentasjonen

Det smarte styrings systemet følger arbeidet fra regelverk til gjennomføring og rapportering. Da vil du aldri frykte tidkrevende revisjoner.

Følger prosedyren hele livsløpet

En av de absolutt største fordelene med Smart Sea System er
at vi følger hele prosessen fra a til å. Alle vet at revisjonene fra
Sjøfartsdirektoratet er til for å passe på at arbeidet til sjøs utføres
forsvarlig etter gjeldene regelverk. Likevel kan en revisjon skape mye hodebry
dersom dokumentasjonen ikke holdes oppdatert. Å hente inn et etterslep av udokumentert
arbeid er svært krevende. Derfor følger vårt system prosessen fra start til
slutt, og sørger for at all dokumentasjon ligger klar fortløpende.

Det vil si at systemet følger prosedyren hele livsløpet. Prosedyrene hentes ut fra styringsmanualen og legges inn i programmet, videre holder programmet styr på hvor ofte oppgaven skal utføres og varsler når det er tid for gjennomføring. Når oppgaven er utført blir det dokumentert og lagret.

Programmet er selvsagt utstyrt med leselogg, slik at dere
lett kan dokumentere at mannskapet har lest dokumentene. Det er også enkelt å
legge inn alle ansatte i programmet med tilhørende sertifikater. Når
sertifikatene må oppdateres vil programmet varsle om det også.

Ved at gjeldene regelverk er en del av programmet er det
ingen sak å følge myndighetenes krav. Den dagen Sjøfartsdirektoratet ønsker
revisjon har du ingenting å frykte. Ved få tastetrykk og et par minutter kan du
eksportere alle dokumentene som kreves til en fil som enkelt kan skrives ut
eller sendes elektronisk.

Derfor kan vi love deg at med Smart Sea System trenger du
aldri frykte tidkrevende revisjoner, alt ligger klart fortløpende.

Våre systemer tilpasses med moduler til flere fartøygrupper, slik at en alltid kan få en løsning for alle fartøy i rederiet. Uansett om en har en enkel RIB eller arbeidsbåt, eller et komplekst rederi med flere fartøy.
Dette gjør at dere kan ha et felles system for alle båtene i rederiet, og får et system som dere enkelt kan vokse med.

 

Ved oppstart av nye systemer har vi et rikholdig bibliotek med prosedyrer og rutiner som kan tilpasses til ditt behov.

Vår inndeling på fartøygrupper er:

  • Smart Sea BOAT, som dekker mindre båter

  • Smart Sea SAFE, fartøy over 15 meter som krever sikkerhetsstyring

  • Smart Sea ISM, alle fartøy med ISM krav

Moduler

Under får du en enkel oversikt over de ulike modulene innen sikkerhetsstyring:

Dokumenter

Her legger vi inn styrende dokumenter for regelverket som skal styre programmet. I Smart Sea ISM blir endringskontroll, versjoner og distribusjon automatisert. Her kan du spore hvem som har lest dokumentene.

Hva har du lest?

Leselogg

Programmet registrerer automatisk at dokumentene blir lest etter at dokumentene er blitt endret.

Arkiv, forberedelse til revisjon har aldri vært enklere

Arkiv

Å forberede seg til revisjon har aldri vært enklere. Med ett klikk pakkes dokumenter som skal til Sjøfartsdirektoratet.


prosedyrer beskriver hvordan ISM regelverket blir implementert

Prosedyrer

Prosedyrer beskriver hvordan regelverket legges inn i programmet.
I Smart Sea følger vi hele livsløpet til prosedyrene fra de blir opprettet og håndtert til prosedyren er gjennomført og rapportert.
Du får et varsl når prosedyren er gjennomført.


Kontroll med personell og sertifikater er viktig i sikkerhetstyrings

Personell

Det er viktig å ha kontroll på sertifikater og stillings beskrivelser. Her holder skaffer du deg enkelt oversikt over dine ansatte og hvilke sertifikater de har.


classe, fartssertifikat, anti-fouling etc. man må ha kontroll på sertifikater

Sertifikater

Her holder du orden på sertifikatene om bord. Du får et varsel når sertifikatene må fornyes.


Risiko analyse er en vesentlig del av ISM arbeidet

Risikovurdering

Risikovurdering er avgjørende når farlig arbeid skal vurderes. Her skaffer du deg raskt oversikten over hva de ansatte kan gjøre for at jobben utføres så trygt som mulig.


Hendelser

Uhellet kan være ute selv med utmerket arbeid innen prosedyrer og risikovurderinger. Hendelser må rapporteres og analyseres.
Her er det mulig å analysere hendelser på tvers av alle fartøy i rederiet.


tur rapporter er vikitg for selskapets beredskap

Tur rapportering

Før du går fra kai skal du rapportere. I Smart Sea gjøres dette direkte og data sendes til land.


Oppgaver

Vi får varsel når noe skal gjennomføre eller trenger oppfølging


Kalender

Vår unike kalender henter opp oppgaver som skal gjøres og er gjort.


varsel sendes før sertifkater eller opgaver skal gjøres

Varsler

Du får beskjed når utløpsdato for et sertifikat nærmer seg eller en oppgave skal gjøres. Da får du et varsel i systemet eller på en e-post.


IHM - Inventory of Hazardous Materials

IHM – Inventory of Hazardous Materials

IHM sertifikatet krever regelmessig oppdateringer av status for farlig materiale ombord.
Vår IHM modul gjør det enkelt å loggføre dette, enten det gjøres av dere selv eller et eksternt selskap som utfører jobben.

ISM krever sporbarhet, vi logger og rapporterer alt

Rapportering

ISM krever sporbarhet, Smart Sea System logger og rapporterer alt


Hjelp

hjelp er tilgjengelig i programmet og support er inkludert


Tilgangskontroll

I våre systemer oppretter du selv så mange brukere du ønsker, rettigheter i systemet styrer du selv via gruppe tilhørighet.
Vi støtter både Norsk og Engelsk språk.


Rederi modul

Har du flere båter gjør vår rederimodul livet enkelt. Felles dokumenter og prosedyrer blir oppdatert automatisk til alle båtene. Du får felles rapporter på tvers av alle fartøy.


Enheter

Du velger selv hvor du vil kjøre systemene. Direkte mot vår server i webleser, som webapp på mobilen eller offline på en Windows pc.
Uansett hva du velger synkroniseres data mot vår server, der sørger vi for backup og sikrer dine data.
Systemene er tilgjengelig når som helst og hvor som helst, enten du reiser langs kysten eller fanger fisk i Arctics.