Smart Sea Safe

Smart Sea SAFE er sikkerhetsstyring for mindre fartøy uten krav til ISM.

For utstedelse av fartøysinstruks kreves et levende sikkerhetsstyringssystem (SMS) og en god sikkerhetskultur, som Smart Sea SAFE hjelper med.

SAFE har de samme hjelpefunksjoner og lave brukerterskel som ISM-systemet, men er strippet for innhold som du ikke trenger.

Med SAFE får du et skikkelig system for sikkerhetsstyring også til mindre fartøy. Er det for en båt i flåten, kan den selvfølgelig integreres med rederimodulen sammen med ISM-båtene.

SAFE har også en forenklet vedlikeholdsmodul, som for mange fartøy er godt nok til å få varsler og dokumentere viktig vedlikehold.  Har du mer avanserte behov for detaljstyring, anbefaler vi å se på ASSET.

Moduler i SAFE, Aktiviteter, Dokumentasjon, Sertifikater, Personell, Prosedyrer, Vedlikehold