Smart Sea Safe

Smart Sea SAFE er sikkerhetsstyring for mindre fartøy uten krav til ISM.

SAFE har de samme hjelpefunksjoner og lave brukerterskel som ISM-systemet, men er strippet for innhold som du ikke trenger.

Med SAFE får du et skikkelig system for sikkerhetsstyring også til mindre fartøy. Er det for en båt i flåten, kan den selvfølgelig integreres med rederimodulen sammen med ISM-båtene.

SAFE har også en forenklet vedlikeholdsmodul, som for mange fartøy er godt nok til å få varsler og dokumentere viktig vedlikehold.  Har du mer avanserte behov for detaljstyring, anbefaler vi å se på ASSET.

 

Moduler i SAFE, Aktiviteter, Dokumentasjon, Sertifikater, Personell, Prosedyrer, Vedlikehold