ISM - Sikkerhetsstyring for fartøy over 500 bt

Smart Sea ISM er et brukervennlig sikkerhetsstyringssystem som gjør det enkelt å oppfylle ISM-kravene.
Systemet er spesialtilpasset ISM, og har smarte løsninger som hjelper deg med å oppfylle krav til ISM-koden.
Du vil bli veiledet gjennom prosedyrer og rapporter, og dokumentasjon opprettes automatisk.

Dersom en bruker systemet er en i henhold til regelverket, en trenger ikke kunne noe om koden.

Smart Sea SAFE er sikkerhetsstyring for mindre fartøy uten krav til ISM. SAFE har de samme hjelpefunksjoner og lave brukerterskel som ISM-systemet, men er strippet for innhold som du ikke trenger.
Med SAFE får du et skikkelig system for sikkerhetsstyring også til mindre fartøy. Er det for en båt i flåten, kan den selvfølgelig integreres med rederimodulen sammen med ISM-båtene.

Smart Sea Asset er vårt vedlikeholdsprogram. Her får du full kontroll på alt vedlikehold som utføres, enten det er timebasert, intervallbasert eller tilstandsbasert.
Gjennom automatiske oppgavelister, kalender og veiledere blir vedlikeholdsprogrammet et velkomment verktøy som øker kvaliteten på arbeidet.