Sikkerhetsstyring ISM og vedlikeholdsystem, programmer tilpasset passasjer båter og ferjer

Passasjer- og ferjefartøy

Passasjer- og ferjefartøy beveger seg ofte i komplekse ruter der vei ikke er et alternativ. Ofte er det også mye trafikk på disse strekningene. Dette segmentet tar sikkerhet på høyeste alvor, fordi de har Norges dyreste last om bord. Heldigvis har det vært få ulykker å melde om, noe vi kan takke profesjonell ledelse og mannskap for.
Det har vært en rivende utvikling på miljøvennlige og kostnadseffektive fartøy de siste årene, og verden ser til Norge når det kommer til innovasjon rundt passasjer- og ferjefartøy. Fartøyene blir stadig mer fremtidsrettede, og mannskapene er muligens de mest positive til endring i bransjen.

Digitalisering er ofte i høysetet hos kollektivtransport-rederier, slik at de kan tilby sine kunder en intuitiv brukeropplevelse.
Digitalisering og endringsledelse er noe rederiene må jobbe med kontinuerlig. Rederier som har en kultur som fremmer endringsledelse er ofte de mest suksessfulle i sin bransje. Enten endringen i bedriften er organisatorisk eller gjelder digitalisering, opplever ikke alltid kollegaer det som noe positivt. Studier viser likevel at hvis man spør de ansatte om de ønsker å gå tilbake til det de hadde for 5 år siden, så er svaret nei. Endring er nødvendig for å ha en fremtid.

 

ISM

Basert på vår erfaring er effektivitet i hverdagen viktig for mannskapet. De må ha verktøy som er tilpasset deres hverdag. Tilbakemeldingene vi har fått er “jo enklere jo bedre”, og derfor har vi alltid fokus på tilpasning for organisasjonen.

 • ISM-modul
 • Offline lokal klient på fartøy
 • Rolle- og språkfordeling
 • Valgfri dokumentasjonsmodul for personal
 • Varslingssystem rundt sertifikater, oppgavehåndtering og dagsrapport (fraktrute, bunkring osv.)
 • Rederimodul – samrapportering
 • Organisasjonsstruktur; vi tilpasser systemet for organisasjonen på land og om bord
 • ISM GO – nettbrett og smarttelefon

 

ISM – Tilpasning

Vi forstår at ingen rederier eller organisasjoner er like. Derfor tilbyr vi gratis tilpasning av systemet. Vi utvikler også eventuelle løsninger vi ikke har i modulen.
– Implementering tar vi oss av. Dere sender oss kun dokumentene og informasjonen
– Opplæring kan enten tas via nett per person, sammøte, eller om bord

Les mer om vår ISM-løsning her…

Vedlikeholdsmodul (Asset)

 • Offline lokal klient på fartøy
 • Rollefordeling mellom brukere om bord
 • Vedlikeholdsintervaller med komponent
 • Onshore-modul for teknisk oppfølging (KPI)
 • Rederimodul – sammenfattet kontroll over flåten
 • Komponent- og oppgavehistorikk som kan registrere forbrukskomponenter
 • Reservedel-modul (standardisering av flåtekomponenter)
 • SFI-koden – enkel registrering på hele flåten
 • Asset GO – nettbrett og smarttelefon

 

Asset – Tilpasning

Vi forstår at ingen rederier eller organisasjoner er like. Derfor tilbyr vi gratis tilpasning av systemet. Vi utvikler også eventuelle løsninger som vi ikke har i modulen.
– Implementering tar vi oss av. Dere sender oss kun dokumentene og informasjonen
– Opplæring kan enten tas via nett per person, sammøte, eller om bord

Les mer om vårt vedlikeholdssystem her…