Innholdet på SmartSea.no tilhører Smart Sea System AS, og er rettighetsbeskyttet etter bl.a. lov om opphavsrett til åndsverk m.m.

Smart Sea System har enerett til å fremstille eksemplarer av sine nettsider, og til å gjøre nettsidene tilgjengelige for allmennheten. Nettsidene kan derfor ikke kopieres, reproduseres, republiseres, lastes ned eller på noen annen måte gjengis eller overføres, uten etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra Smart Sea System AS.

® Smart Sea , er et registrert varemerke.

Kopiering eller nedlasting i strid med Smart Sea Systems rettigheter kan medføre erstatnings- og/eller straffeansvar

Programvare og redaksjonelt innhold som leveres av Smart Sea System AS er under den samme beskyttelsen som nettsidene.