vi levererer ISM Sikkerhetsstyringssytem etter koden for fartøy og skip

Smart Sea System – det smarte ISM-systemet

Smart Sea ISM er et brukervennlig sikkerhetsstyringssystem som gjør det enkelt å oppfylle ISM-kravene.
Systemet er spesialtilpasset ISM og inneholder nyttige funksjoner for å bedre sikkerheten om bord.

Brukervennlig

 

Glemmer aldri

Systemet glemmer aldri. Smart Sea ISM gir skipperen varsler når sertifikater er i ferd med å løpe ut. Dette hjelper skipperen med å unngå bøter.

 

Fleksibelt og stabilt. Smart Sea ISM er tilpasset prosedyrene og rutinene om bord i hver enkelt båt. Gjennom en lokal klient om bord i båten fjernes behovet for kontinuerlig internett-tilgang til havs.

Dokumentkontroll
Fleksibelt

Automatisk dokumentkontroll. Alle versjoner av alle dokumenter er lagret på server, disse opprettes automatisk med unik id og versjonsnummer. Om bord er kun siste versjon tilgjengelig, slik regelverket krever. Dette fører til mindre byråkrati, og rederiet og skipper sparer verdifull tid.

 

Synkronisering og full transparens. Smart Sea ISM deler informasjon mellom mannskapet om bord, rederiet på land og revisor ved revisjoner.
Enkelt å bruke. Systemet er lett å forstå for dem som bruker det til daglig, i tillegg til å ha funksjoner for alle administrative formål.
Synkronisering

 

Alt på en flate. Skipperen kan følge med på systemet selv når han ikke sitter på broen. Det er nyttig ved inspeksjoner rundt om på båten, hvor sjekklister skal fylles ut, eller hvis det dukker opp et varsel.
ISM har også en forenklet vedlikeholdsmodul, som for mange fartøy er godt nok for å få varsler og dokumentert viktig vedlikehold. Har du mer avanserte behov for detaljstyring, anbefaler vi å se på vedlikeholdssystemet ASSET.
ISM Moduler, Dokumentasjon, Personell, Prosedyrer, Vedlikehold