Sikkerhetsstyring ISM og vedlikeholdsystem, programmer tilpasset fiskebåter trålere

Fiskefartøy

Fiskeflåten står stadig overfor nye lovverk, noe som kan skape hodebry og operasjonelle vanskeligheter. Fiskeflåten består av alt fra kystfiskere til havgående og polargående fartøy, der polarkoden må følges. Det alle har til sammenligning er at operasjonene deres er svært krevende og intensive både for mannskap og fartøyet, og dermed avhengig av enkelhet og effektivitet i hverdagen. Fiskeflåten har vært i endring noen år, og fokuset blir stadig mer rettet mot forebyggede arbeid. Dette har indirekte medvirket til en mer effektiv og kostnadseffektiv flåte, som Norge har all grunn til å være stolt over.

Smart Sea Systems er ikke bare en IT-leverandør, men en fagbasert IT-leverandør som sørger for at dere er ivaretatt. Historien til selskapet begynte faktisk med fem fiskefartøy, som ikke var fornøyd med dagens løsninger og ønsket noe mer. Gründeren av selskapet, som hadde lang erfaring med IT-utvikling og samtidig kom fra en familie av fiskere, tok utfordringen – og vi kan konstatere at det ble en suksess fra dag en.

En uttalelse fra revisor ved førstegangsrevisjon var: «Ved bruk av Smart Sea Systems trenger ikke mannskap eller rederi å kunne noe om ISM koden, så lenge de følger oppgavene i systemet».
Fiskerne får et tilpasset system for deres bruk, der de kan ta vekk elementer som ikke er aktuelle for deres operasjonelle bruk. Dette kaller vi personlig tilpasning.

Sikkerhetsstyring / ISM

Sikkerhetsstyring har blitt et viktig verktøy for å holde kontroll med fartøy-, utstyr- og personellsertifikater, opplæring, øvelser, operasjonsprosedyrer, inspeksjon av sikkerhetsutstyr og medisinskap, samt avvikshåndtering og forebygging gjennom et system som ikke glemmer.

Med Smart Sea ISM, som er et godt automatisert sikkerhetsstyringssystem, er det blitt mye enklere å sørge for å ta hjem eller opprettholde godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring (DOC) og sikkerhetssertifikat (SMC) for fartøy med ISM krav.

 

Mindre fartøy har krav til sikkerhetsstyring som inngår for å opprettholde Fartssertifikat. Et sikkerhetsstyringssystem gir god struktur og oversikt.

 • ISM-modul
 • Offline lokal klient på fartøy
 • Rolle- og språkfordeling
 • Valgfri dokumentasjonsmodul for personal
 • Varslingssystem rundt sertifikater, oppgavehåndtering og dagsrapport (fraktrute, bunkring osv.)
 • Rederimodul – samrapportering
 • Organisasjonsstruktur; vi tilpasser systemet for organisasjonen på land og om bord
 • ISM GO – nettbrett og smarttelefon

 

ISM – Tilpasning

Vi forstår at ingen rederier eller organisasjoner er like. Derfor tilbyr vi gratis tilpasning av systemet. Vi utvikler også eventuelle løsninger vi ikke har i modulen.
– Implementering tar vi oss av. Dere sender oss kun dokumentene og informasjonen
– Opplæring kan enten tas via nett per person, sammøte, eller om bord

Les mer om vår ISM-løsning her…

Vedlikeholdsmodul (Asset)

 • Offline lokal klient på fartøy
 • Rollefordeling mellom brukere om bord
 • Vedlikeholdsintervaller med komponent
 • Onshore-modul for teknisk oppfølging (KPI)
 • Rederimodul – sammenfattet kontroll over flåten
 • Komponent- og oppgavehistorikk som kan registrere forbrukskomponenter
 • Reservedel-modul (standardisering av flåtekomponenter)
 • SFI-koden – enkel registrering på hele flåten
 • Asset GO – nettbrett og smarttelefon

 

Asset – Tilpasning

Vi forstår at ingen rederier eller organisasjoner er like. Derfor tilbyr vi gratis tilpasning av systemet. Vi utvikler også eventuelle løsninger vi ikke har i modulen.
– Implementering tar vi oss av. Dere sender oss kun dokumentene og informasjonen
– Opplæring kan enten tas via nett per person, sammøte, eller om bord

Les mer om vårt vedlikeholdssystem her…