Sikkerhetsstyring ISM og vedlikeholdsystem, Bulk og stykkgods skip

Bulk og stykkgods

Bulk- og stykkgodsfartøy som beveger seg fra Kirkenes til Rotterdam. Dette segmentet innen shipping er muligens en av de mest utfordrende og utsatte. Fartøyene beveger seg fra havn til havn, og må stadig lære seg lokale forhold og utfordringer rundt logistikk. Ingen dager er like.
De viktigste oppgavene til bulk- og stykkgodsrederier er å drive effektivt. Dette er et segment i vekst, som stadig må endre seg. De siste 5 årene har hele shippingnæringen merket et større fokus på effektivisering innen digitalisering og kostnadsstrukturer.
Digitalisering og endringsledelse er noe rederiene må jobbe med kontinuerlig. Rederier som har en kultur som fremmer endringsledelse er ofte de mest suksessfulle i sin bransje. Enten endringen i bedriften er organisatorisk eller gjelder digitalisering, opplever ikke alltid kollegaer det som noe positivt. Studier viser likevel at hvis man spør de ansatte om de ønsker å gå tilbake til det de hadde for 5 år siden, så er svaret nei. Endring er nødvendig for å ha en fremtid.

ISM

Basert på vår erfaring så opplever bulk og stykkgods en større registrering av hendelser. Dette har sin bakgrunn fra den intensive driften og de operasjonelle oppgavene disse fartøyene må gjennomgå.
Derfor er det viktig å ha et ISM-system som ikke er komplisert i bruk. Det skal brukes ofte og skape en KPI indikator for on-shore ansvarlige, slik at hendelser kan i større grav kan avverges og forebygges. Dette slår igjen ut på effektivitet og kostnadsbesparelse.

 • ISM-modul
 • Offline lokal klient på fartøy
 • Rolle- og språkfordeling
 • Valgfri dokumentasjonsmodul for personal
 • Varslingssystem rundt sertifikater, oppgavehåndtering og dagsrapport (fraktrute, bunkring osv.)
 • Rederimodul – samrapportering
 • Organisasjonsstruktur; vi tilpasser systemet for organisasjonen på land og om bord
 • ISM GO – nettbrett og smarttelefon

 

ISM – Tilpasning

Vi forstår at ingen rederier eller organisasjoner er like. Derfor tilbyr vi gratis tilpasning av systemet. Vi utvikler også eventuelle løsninger vi ikke har i modulen.
– Implementering tar vi oss av. Dere sender oss kun dokumentene og informasjonen
– Opplæring kan enten tas via nett per person, sammøte, eller om bord

Les mer om vår ISM-løsning her…

Vedlikeholdsmodul (Asset)

 • Offline lokal klient på fartøy
 • Rollefordeling mellom brukere om bord
 • Vedlikeholdsintervaller med komponent
 • Onshore-modul for teknisk oppfølging (KPI)
 • Rederimodul – sammenfattet kontroll over flåten
 • Komponent- og oppgavehistorikk som kan registrere forbrukskomponenter
 • Reservedel-modul (standardisering av flåtekomponenter)
 • SFI-koden – enkel registrering på hele flåten
 • Asset GO – nettbrett og smarttelefon

 

Asset – Tilpasning

Vi forstår at ingen rederier eller organisasjoner er like. Derfor tilbyr vi gratis tilpasning av systemet. Vi utvikler også eventuelle løsninger vi ikke har i modulen.
– Implementering tar vi oss av. Dere sender oss kun dokumentene og informasjonen
– Opplæring kan enten tas via nett per person, sammøte, eller om bord

Les mer om vårt vedlikeholdssystem her…