Sikkerhetsstyring ISM og vedlikehold, Arbeids -Bukserfartøy

Arbeids- og bukserfartøy

Arbeids- og bukserfartøy har ofte et vidt spekter av skipsstørrelse, alt fra dykkerfartøy til bukserfartøy med ekstrem dragkraft.
Disse fartøyene har til felles at de er svært allsidige, ofte operasjonelt krevende, og havets «myke bilister». Derfor kommer det stadig nye regler og lovverk som skal sikre sikkerheten på disse fartøyene.
Erfaringer viser også at de er mer avhengige av smarte digitale løsninger, som å bruke nettbrett eller mobil for å utføre arbeidsoppgaver. Den nyeste regelen er at de mindre arbeidsbåtene må ha større grad av kompetansesertifikater og kvalifikasjonsbevis.
Størrelsen på fartøyet påvirker hvilke krav som stilles. Det vi vet er at kravene ikke blir mykere. Smart Sea Systems har derfor tilpasset seg dette segmentet, ved å tilby rimelige moduler som Boat og Safe. Disse ivaretar dagens og fremtidens krav.

For større fartøy gjelder fremdeles ISM-koden.

ISM

Basert på vår erfaring opplever bulk- og stykkgods en større registrering av hendelser. Dette har bakgrunn i den intensive driften og de operasjonelle oppgavene disse fartøyene må gjennomgå.
Det er derfor viktig å ha et ISM-system som ikke er komplisert i bruk. Det skal brukes ofte, og skape en KPI-indikator for onshore-ansvarlige, slik at hendelser i større grad kan avverges og forebygges. Dette resulterer i effektivitet og kostnadsbesparelse.

 • ISM-modul
 • Offline lokal klient på fartøy
 • Rolle- og språkfordeling
 • Valgfri dokumentasjonsmodul for personal
 • Varslingssystem rundt sertifikater, oppgavehåndtering og dagsrapport (fraktrute, bunkring osv.)
 • Rederimodul – samrapportering
 • Organisasjonsstruktur; vi tilpasser systemet for organisasjonen på land og om bord
  ISM GO – nettbrett og smarttelefon

 

ISM – Tilpasning

Vi forstår at ingen rederier eller organisasjoner er like. Derfor tilbyr vi gratis tilpasning av systemet. Vi utvikler også eventuelle løsninger vi ikke har i modulen.
– Implementering tar vi oss av. Dere sender oss kun dokumentene og informasjonen
– Opplæring kan enten tas via nett per person, sammøte, eller om bord

Les mer om vår ISM-løsning her…

Vedlikeholdsmodul (Asset)

 • Offline lokal klient på fartøy
 • Rollefordeling mellom brukere om bord
 • Vedlikeholdsintervaller med komponent
 • Onshore-modul for teknisk oppfølging (KPI)
 • Rederimodul – sammenfattet kontroll over flåten
 • Komponent- og oppgavehistorikk som kan registrere forbrukskomponenter
 • Reservedel-modul (standardisering av flåtekomponenter)
 • SFI-koden – enkel registrering på hele flåten
 • Asset GO – nettbrett og smarttelefon

 

Asset – Tilpasning

Vi forstår at ingen rederier eller organisasjoner er like. Derfor tilbyr vi gratis tilpasning av systemet. Vi utvikler også eventuelle løsninger vi ikke har i modulen.
– Implementering tar vi oss av. Dere sender oss kun dokumentene og informasjonen
– Opplæring kan enten tas via nett per person, sammøte, eller om bord
Les mer om vårt vedlikeholdssystem her…